Veći rizik od infekcije i smrti kod ljudi iz prvih naroda na peritonealnoj dijalizi
Veći rizik od infekcije i smrti kod ljudi iz prvih naroda na peritonealnoj dijalizi
Anonim

Ljudi iz prvih naroda u Kanadi na peritonealnoj dijalizi izloženi su povećanom riziku od peritonitisa i smrti, neovisno o tome žive li u ruralnom ili urbanom području, pokazalo je istraživanje objavljeno u CMAJ (Canadian Medical Association Journal) (samo veza prije embarga)

Visoka prevalencija dijabetesa, pretilosti i hipertenzije u kanadskim prvim nacijama ili starosjedilačkom stanovništvu potiče brzi rast bolesti bubrega i zatajenja bubrega te posljedičnu potrebu za njegom i dijalizom.

Peritonitis je upala peritoneuma (unutarnje sluznice trbušne i zdjelične stijenke), često uzrokovana infekcijom.

Peritonealna dijaliza (PD) koristi peritoneum kroz koji se filtrira otpad i višak vode u usporedbi s hemodijalizom koja ih filtrira izvana kroz filter. Hemodijaliza zahtijeva život u blizini centra za dijalizu, dok peritonealnu dijalizu pacijenti mogu provoditi kod kuće. U Kanadi je otprilike 18% pacijenata na dijalizi na peritonealnoj dijalizi.

Studija koju su proveli istraživači iz Opće bolnice St. Boniface i Sveučilišta Manitoba u Winnipegu, Manitoba, proučavala je 727 odraslih osoba s završnom bolešću bubrega na peritonealnoj dijalizi od 1997. do 2007. godine u Manitobi. Od ovog ukupnog broja, 161 su bile prve nacije, a 566 ne-prve nacije.

"U ovoj velikoj skupini pacijenata na peritonealnoj dijalizi, status First Nations bio je povezan s povećanjem mortaliteta i peritonitisa nakon prilagodbe na početnu demografiju, komorbiditete i peritonealne karakteristike, a ovi nalazi nisu bili neovisni o stanovanju u urbanom ili ruralnom okruženju, " piše dr. Manish Sood s koautorima.

Autori sugeriraju da povećanje smrtnosti može biti posljedica klirensa dijalize, s temeljnom upalom i nemogućnošću čišćenja tekućine, iako naglašavaju da to treba istražiti.

Napominju da, iako se geografska izolacija i udaljenost od zdravstvene skrbi mogu povezati s povećanim rizikom od smrti kod ljudi na dijalizi, nije bilo razlike između urbanih i ruralnih pacijenata iz Prvog naroda na peritonealnoj dijalizi.

"Kako mnogi ljudi iz Prvog naroda žive na udaljenom sjeveru, bilo je uvjerljivo da pacijenti koji su daleko od svojih zdravstvenih ustanova nisu prošli ništa gore od onih koji su im bliži", pišu autori. "Mnogi pacijenti, nakon što dožive zatajenje bubrega i započnu dijalizu, sele se u gradove što ih izolira od obitelji, kulture i zajednice. Naši nalazi pokazuju da nema potrebe za premještanjem pacijenata."

Potrebno je više istraživanja o poboljšanju ishoda za pacijente na dijalizi First Nations.

Popularno po temi